شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1401/03/31 تعداد بازدید: 548
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر صورت پذیرفت:
بازدیدگروهی و پایش مدیریتی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر صورت پذیرفت:

 

بازدیدگروهی و پایش مدیریتی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش

 

     به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، اولین بازدید گروهی و پایش مدیریتی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان بابلسر صورت پذیرفت .

    مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسراظهار داشت: بازدید و پایش مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های تحت پوشش شهرستان طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده پایش مدیریتی می شوند که این هفته اولین هفته پایش مراکز تحت پوشش شهرستان در روستای باقرتنگه صورت گرفت.

    دکتر کاظم نجف پورافزود: بازدید و پایش مراکز طبق برنامه ریزی و تقسیم بندی پراکندگی و جمعیت مراکز، تیم های ستادی این شبکه تمام عملکرد و شاخص های بهداشتی مرکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش آن را مورد پایش و ارزیابی قرار خواهند داد.

     دکتر کاظم نجف پور ابراز کرد: هدف ما از انجام بازدیدهای تیمی، پایش و ارزشیابی تمام برنامههای مراکزخدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشتی، شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامهها در مراکز و خانههای بهداشت برای برنامهریزی بهتر و پیشبرد اهداف از قبل تعیین‌شده می‌باشد.

 


روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر صورت پذیرفت:
Powered by DorsaPortal