شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

دکتر کاظم نجف پور

ریاست شبکه بهداشت و درمان

دکترای پزشکی

121

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سوابق خدمتی و اجرایی :

ردیف

عنوان

منطقه

سال

1

مسئول بهداشت دهان و دندان

شهرستان بابلسر

از ابتدا تا 1401

2

مدیر شبکه بهداشت و درمان

شهرستان بابلسر

از اردیبهشت 1401 تا کنون

  
1401/04/25
Powered by DorsaPortal