شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

دکتر کیانوش هفت لنگی

پزشک و مسئول درمانگاه

دکترای حرفه ای

 

عکس پرسنلی

زهرا فلاحیان

مراقب ناظر

کارشناس مامایی

 

عکس پرسنلی

فاطمه عباسیان

ماما

کاردان مامایی

 

عکس پرسنلی

حسن منفرد

نگهبان

کارشناس

 

عکس پرسنلی

طیبه علیپور

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس

 

عکس پرسنلی

دکتر سیده فاطمه امام

دندانپزشک

دکترای حرفه ای

 

عکس پرسنلی

رضا کریمایی

کارشناس حرفه ای

کارشناس

 

عکس پرسنلی

مظاهر حسین تبار

کارشناس محیط

کارشناس

 

عکس پرسنلی

1399/10/11
Powered by DorsaPortal