شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

احمد بیگلری

مسئول مرکز

کارشناس بیماری ها

سیدداوود بزرگ زاده

پزشک

دکترا

سید امیر حسین سید حسین پور

پزشک

دکترا

عکس پرسنلی

مریم حیدریان بائی

کارشناس رادیولوژی

مسئول فیزیک بهداشت مرکز

کارشناسی ارشد

سید حسن حسین پور عزیزی

کارشناس بیماری ها

کارشناسی

عکس پرسنلی

پرشیا مهیایی

مراقب ناظر

کارشناس مامایی

عکس پرسنلی

محمد میدانسری

بهداشت حرفه ایی

کارشناس بهداشت حرفه ایی

عکس پرسنلی

مائده فاطری

مراقب سلامت

کارشناس مامایی

عکس پرسنلی

آسیه علیزاده

بهداشت محیط

کارشناس

عکس پرسنلی

سپیده کاویانی

بهداشت محیط

کارشناس

عکس پرسنلی

مهتاب بنی مصصطفی عرب

دندانپزشک

دکترا

عکس پرسنلی

حسن رضا رضا قمی

پرستار

کارشناس

سیده خدیجه جلالی

ماما

کارشناس مامایی

آرزو اصغری

ماما

کاردان مامایی

فاطمه عزت خواه

روانشناس

کارشناس

عکس پرسنلی

حمیده اسماعیل زاده

رادیولوژی

کاردان

ابواقاسم حسامی عزیزی

آزمایشگاه

کارشناس

محمد حسن برگستوان

ازمایشگاه

کارشناس ارشد

1399/10/18
Powered by DorsaPortal