شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
شرح وظایف
 
شرح وظایف: 
 
* شناخت کامل از تمام اطلاعات جغرافیایی، اماکن، ادارات و مراکز دولتی و خصوصی موجود در منطقه تحت پوشش
* شناخت کلیه اطلاعات جمعیتی و استخراج گروه های هدف
* شناخت اطلاعات بهداشتی منطقه، استخراج مشکلات بهداشتی، برنامه ریزی و مداخله جهت رفع معضل
* آموزش در زمینه بهداشت و درمان و سلامت به جمعیت تحت پوشش
* ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب شرح وظایف و بسته های خدمتی مشخص شده همه واحدهای موجود (پزشک، ماما، پرستار، کارشناس تغذیه و روان، بهداشت محیط و حرفه ای، آزمایشگاه و...)
* پایش و نظارت بر عملکرد پرسنل و واحدهای تحت پوشش و نحوه ارائه خدمات به مراجعین
* پاسخگویی مناسب تلفنی و حضوری به ارباب رجوع
* انجام پیگیری های موارد لازم بیماری ها،  زنان باردار، کودکان و دیگر گروه های هدف
* راهنمایی و ارجاع مراجعین به سطوح بالاتر در صورت لزوم
1399/11/19
Powered by DorsaPortal