شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
معرفی کارکنان واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

فرح علیزاده

کارشناس مسئول مالی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

110-115

Personal Photo

جعفر ملاییان بهنمیری

مسئول رسیدگی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

110-115

علی اکبر ربیعیان سرخی

حسابدار و امین اموال

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی

110-115

سیدرضا میرصالحی بهنمیری

حسابدار

کارشناس حسابداری

110-115

Personal Photo

حمیدرضا روح اللهی

حسابدار و امین اموال

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

118

سید رمضان ابراهیمیان جلودار

مسئول درآمد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

118

Personal Photo

1399/09/08
Powered by DorsaPortal