شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
شرح وظایف

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

 

نظارت و بازرسی

1- نظارت مستمر بر فعالیت ، نحوه تولید و انبارش و رعایت کامل شرایط و ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه ها ، کارگاههای تولیدی و مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مشمول قوانین مواد غذایی ، بهداشتی در سطح شهرستان

2- اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای ارجاعی از معاونت غذا و دارو استان

3- نمونه برداری بصورت متناوب از محصولات واحد های تولید مواد غذایی ، آرایشی ، بهداشتی و ارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، بهداشتی استان به منظور کنترل سلامت و مطابقت با فرمولاسیون قید شده در پروانه ساخت محصول .

4- نمونه برداری از سطح عرضه در موارد مشکوک به فساد و یا تقلبی بودن محصول .

5- نمونه برداری از محصولات واحد های تولیدی به منظور اخذ پروانه ساخت.

6- نظارت و ارائه نظرات مشورتی در خصوص نقشه احداث کارخانه ، چیدمان تجهیزات و ماشین آلات خط تولید ، بسته بندی و آزمایشگاه .

7- نظارت و همکاری با واحد های تولیدی در مراحل مختلف ساخت محصولات و ارائه نظرات مشورتی لازم

8- کنترل مستمر تجهیزات ، مواد آزمایشگاهی و فعالیت صورت پذیرفته در آزمایشگاههای کارخانجات شهرستان .

9- ابلاغ دستورالعملها به واحد های تولیدی تحت پوشش .

10- نظارت بر فعالیت مسئولین فنی واحد های تولیدی تحت پوشش .

11- نظارت بر مواد اولیه وارداتی و کالاهای صادراتی مشمول قوانین مواد غذایی ، بهداشتی .

12-اعلام لیست اقلام مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به کلیه مراکز عرضه و جمع آوری اقلام مذکور از سطح عرضه شهرستان با همکاری واحد بهداشت محیط.

13-کشف و شناسایی واحد های غیر مجاز تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و معرفی به مراجع قضایی ذیصلاح و پیگیری آن .

14-معرفی واحد های مختلف تحت پوشش به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف معاونت غذا و دارو و جلو گیری از تولید و عرضه محصولات ( با مجوز رسمی از دادگستری ) تا بر طرف شدن نواقص و مشکلات موجود .

15-ضبط و توقیف کالاهای مشکوک به فساد و یا تقلبی معدوم و یا تغییر کاربری اقلام غیر قابل مصرف انسانی با اجازه رسمی از مراجع قضایی ذیصلاح و هماهنگی با معاونت غذا و دارو استان .

16-استخراج نواقص مندرج در صورتجلسات و برنامه ریزی جهت پیگیری و رفع آنها در بازدیدهای بعدی ( مطابق با فرم شماره ....)

 

صدور پروانه ها

1- پاسخگویی به استعلامهای سازمانهای صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و تعاون استان در رابطه با احداث واحد های تولیدی در شهرستان تحت پوشش .

2- اعلام ضوابط و آئین نامه های جاری به کلیه متقاضیان احداث واحد های تولیدی شهرستان .

3- اعلام ضوابط و آیین نامه های جاری در خصوص اخذ پروانه ها و کد بهداشتی به کلیه متقاضیان .

4- بررسی ، تکمیل و ارسال کلیه مدارک متقاضیان به معاونت غذا و دارو جهت صدور پروانه های تأسیس ، بهره برداری ، ساخت و مسئول فنی واحد های تولیدی مشمول اخذ پروانه های بهداشتی .

5- مکاتبه با اداره آموزش و صندوق رفاه دانشجویان جهت تکمیل مدارک مسئولین فنی واحد های تولیدی .

6- اعلام به موقع به متقاضیان اخذ پروانه های چهار گانه جهت رفع نواقص موجود در مدارک ایشان .

7- پیگیری جهت تمدید به موقع کلیه پروانه های بهداشتی

 

آموزش و اطلاع رسانی

1- تهیه پوستر ، پمفلت ، کتابچه ، مقاله .... آموزشی ، دیوار نویسی و هر گونه اطلاع رسانی همگانی با هماهنگی معاونت غذا و دارو استان

2- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی برای صنوف مختلف مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی شهرستان .

3- برگزاری مسابقات علمی ، آموزشی در مناسبتهای مختلف ( هفته سلامت ، روز جهانی غذا و ...) با هماهنگی معاونت غذا و دارو.

4- شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی ، سمینارها و همایشهایی که از طرف معاونت غذا و دارو برگزار می گردد .

5- انجام نیاز سنجی آموزشی در صنفهای مختلف به منظور اطلاع رسانی همگانی.

6- انجام نیاز سنجی آموزشی برای مسئولین واحد های تولیدی تحت پوشش و ارائه آن به معاونت غذا و دارو

7- ارائه سخنرانیهای آموزشی در مراکز دسته جمعی نظیر مدارس و ....

 

رسیدگی به شکایات

ثبت ، پیگیری و پاسخ گویی به شکایات مردمی از محصولات کارخانجات تولیدی تحت پوشش .

2- ثبت ، پیگیری و انعکاس شکایات مردمی از محصولات کارخانجات تولیدی استان به معاونت غذا و دارو استان .

3- ثبت ، پیگیری و انعکاس شکایات مردمی از محصولات کارخانجات در سطح کشور به معاونت غذا و دارو استان

4- ثبت ، پیگیری و پاسخگویی به شکایات واصل شده سایر دانشگاهها از محصولات کارخانجات تولیدی تحت پوشش و انعکاس آن به معاونت غذا و دارو استان .

5- رسیدگی به شکایات مسئولین فنی در خصوص عدم اجرای مقررات توسط کارفرما و انعکاس به معاونت غذا و دارو استان .

6- رسیدگی به شکایات کارفرمایان و مدیران واحد های تولیدی تحت پوشش در خصوص عدم اجرای مقررات توسط مسئولین فنی و انعکاس به معاونت غذا و دارو استان .

7- پاسخگویی به استعلامهای صورت پذیرفته از طرف اداره کار و امور اجتماعی در خصوص طرح دعوی بین مسئولین فنی و کارفرما یان واحد های تولیدی تحت پوشش.

 

آمار و اطلاعات

1- تهیه آمار دقیق تعداد بازدیدهای انجام شده ، تعداد نمونه برداریها ، مقدار نمونه توقیفی ، معدوم و یا تغییر کاربری شده و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان بصورت ماهیانه ( مطابق فرم شماره .............)

2- تهیه آمار دقیق از تعداد پرونده ارسالی به معاونت غذا و دارو استان جهت اصلاح و یا صدور پروانه های تأسیس ، بهره برداری ، ساخت ، مسئول فنی و یا کد بهداشتی و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان بصورت ماهیانه .

3- تهیه آمار مربوط به تعداد صدور گواهی بهداشت و میزان ( تناژ) محصولات صادراتی و ارسال آن بصورت ماهیانه به معاونت غذا و دارو استان .

4- تهیه عملکرد سالیانه واحد غذا شهرستان و ارسال آن به معاونت غذا و دارو استان .

5- تهیه آمار وجوه واریز شده به حساب معاونت غذا و دارو با تفکیک شماره حساب ها جهت صدور ، اصلاح ، تمدید پروانه های بهداشتی ، کد بهداشتی و صدور گواهی بهداشت ، هزینه آزمایش و ... و ارسال آن به معاونت غذا و دارو بصورت ماهیانه .

6- تهیه آمار دقیق از تعداد پرونده های ارجاع شده به مراجع رسیدگی ذیصلاح ، تعداد شکایات واصل شده ، تعداد واحد های تعطیل شده و پلمپ شده با دستور مقام قضایی محترم ، .....و ارسال به معاونت غذا و دارو استان ( مطابق فرم شماره .......)

7- تهیه آمار دقیق از تعدادکارگاهها و کلاسهای آموزشی برگزار شده ، برنامه های رادیویی ، تلویزیونی ضبط شده وهر گونه فعالیت اطلاع رسانی نظیر تهیه پوستر ،

پمفلت ، مقاله توسط واحد غذا مستقر در شبکه و ارسال آن بصورت 6 ماهه و سالیانه به معاونت غذا و دارو استان .

 

سایر موارد :

1 شرکت در کمیته های شهرستانی نظیر کمیته شیر مدارس و یارانه خانوار ، کمیته غنی سازی آرد و ...

2- شرکت فعال در گشتهای مشترک با بهداشت محیط ، سازمان بازرگانی ، اداره اماکن و سایر اداره های ذیربط در شهرستان و همکاری لازم با آنها .

3- تلاش در جهت ارتقاء جایگاه واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در شبکه .

4- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ارتقاء کیفیت ایمنی مواد غذایی ، بهداشتی در سطح شهرستان و ارسال آن در پایان سال به معاونت غذا و دارو استان .

5- شرکت فعال در اجرای طرحهای ملی به منظور ارتقاء ایمنی مواد غذایی ، بهداشتی ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مراکز ساخت و یا تهیه و یا نگهداری مواد مشمول ماده 8 و 9 عبارتند از :

 

- مواد خوردنی و آشامیدنی

الف فرآورده های گوشتی

ب- فرآورده های ماهی و پرندگان

ج- شیر و فرآورده های آن

د- غذاهای تقویتی

ه- فرآورده های انواع میوه

و فرآورده های سبزیهای خوردنی

ز- انواع چربی ها و روغن های خوراکی

ح- فرآورده های غلات

ط- انواع شیرینی و قند

ی نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ک شربت ها و ترشی ها و فرآورده های آن

ل- چای و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده های آنها

 

- مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی

الف مواد آرایشی و تقویت کننده ها

ب- مواد بهداشتی و تنظیمی

ج- گندزداها و حشره کش ها

الف مواد آرایشی و تقویت کننده ها ب- مواد بهداشتی و تنظیمی ج- گندزداها و حشره کش ها

 

- متفرقه

الف ظروف و بسته بندی مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و مراکز ساخت آنها

ب- مراکز نگهداری مواد خوردنی ، آشامیدنی و سردخانه ها

ج- ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 7 مواد خوراکی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی :موادی که برای خوردن ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشت پوستر مو و ناخن و نظارت انسان مصرف می شود و یا مواد افزودنی به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و بسته بندی و نیز ظروف بسته بندی مواد مذکور در قانون و همچنین مصرف مو را در ظروف و وسایل و بسته بندی لوازم بازی کودکان مشمول این آئین نامه است .

ماده 31 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ، درمانی تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8 و 9 قانون خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت

1399/08/29
Powered by DorsaPortal