شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفی کارکنان واحد

نبی الله ذبیح نیا قمی

رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

150

عقیل شعبان نیا کلاگر

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت

کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

150

زینب خبازی کناری

مسئول کارگزینی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

119

فاطمه غازیانی

کارگزین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

119

موسی محمدی فوتمی

متصدی امور رفاهی و مرخصی ها

دیپلم ادبیات

152

1399/08/28
Powered by DorsaPortal