شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
جهت دریافت آئین نامه و دستورالعمل ها بر روی عناوین زیر کلیک کنید:

 
آئین نامه اجرائی ماده 13
 
آئین نامه جلوگیری آلودگی آب 
 
آئین نامه حمل و نقل مواد غذائی 
 
آئین نامه مهد کودک ها 
 
دستورالعمل اجرائی گردش کار ماده 13 
 
دستورالعمل اجرئی بازرسی مراکز عرضه 
 
دستورالعمل آرایشگاه 
 
دستورالعمل سامانه های آبرسانی
 
دستورالعمل سیب سلامت 
 
دستورالعمل شرکت های خوداظهاری 
 
دستورالعمل شیوه خوداظهاری 
 
دستورالعمل کیوسک های ثابت 
 
فرم های خودکنترلی 
 
کیوسک سیار 
 
 
 
آئین نامه بهداشت محیط
 
آئین نامه نگهداری حیوانات اهلی
 
 
 
ارزیابی زیست محیطی
 
استانداردهای ملی پیوست سلامت
 
راهنمای بهداشت آب و فاضلاب درشرائط اضطرار
 
راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های طبی

راهنمای بهداشت محیط در اضطرار
 
راهنمای بهداشت محیط صنوف
 
راهنمای بهداشت محیط مطب
 
راهنمای پیشگیری از طغیان
 
راهنمای ثبت کلرسنجی در سامانه
 
راهنمای شرائط ساخت خوب مراکز عرضه
 
راهنمای کلرسنجی
 
راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا
 
راهنمای نظارت استخرها
 
راهنمای نظارت بر سامانه های آب آشامیدنی
 
سامانه پرتوپزشکی
 
شرائط صنوف جهت اخذ مجوز
 
ضوابط ماهی فروشی
 
 
1400/12/28
Powered by DorsaPortal