شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
بهداشت محيط
 
 
جدول وضعيت طرح ، شناگاه ها و  امكانات موجود آزمايشگاه هاي شهرستان ها  براي جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي در شناگاه هاي ساحلي و تفريحي
 
http://www.mazums.ac.ir//dorsapax/FileManager/UserFiles/Sub_10/PIKAN%20HERKATI%20FLASH449.gif
 
 
جدول وضعيت نمونه برداري از آب شناگاه هاي ساحلي و تفريحي جهت آزمون آنتروكوك روده اي در سال 1394
 
http://www.mazums.ac.ir//dorsapax/FileManager/UserFiles/Sub_10/PIKAN%20HERKATI%20FLASH449.gif
 
 
 
 
1395/01/19
Powered by DorsaPortal