شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
واحدهاي ستادي و اداري

 

آدرس: میدان شهربانی- شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

کد پستی: 4741843175

شماره تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر : 35333061-011        35332434-011

 
babolsarpublicrelation@mazums.ac.ir : (E-Mail)پست الکترونیک
 
1400/10/18
Powered by DorsaPortal