شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفی کارکنان واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

سیامک شریج ویسری

مسئول واحد

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

145

راشین زاهدی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی ارشد آب و فاضلاب

145

یوسف معصوم نتاج خراسانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی ارشد منابع آب

145

جعفر ابراهیم زاده

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

145

مهدی حاج آقاتبار

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

145

زینب امید جیوان

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

145


1399/08/27
Powered by DorsaPortal