شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفي مسئول واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

مسعود حقانی

کارشناس مسئول تغذیه

کارشناس علوم تغذیه

116

1399/08/29
Powered by DorsaPortal