شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
معرفی کارکنان واحد

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

احمد علی امیردهی

مسئول حراست

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

134

جعفر ابراهیم زاده

کارشناس حراست

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

134

1399/08/27
Powered by DorsaPortal