شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
شرح وظايف روابط عمومي

 
 
شرح وظايف روابط عمومي
 

ـ برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف، سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاي مركز به رسانه ها و جامعه .

ـ ايفاي نقش سخنگوي مركزبه منظور برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي جهت اطلاع رساني به مردم .

ـ ايجاد و ارتقاء ارتباطات با سازمانها ونهاد هاي مختلف در محدوده وظايف محوله .

- نظارت بر اجراي طرح نظام پيشنهادات مردم ، كاركنان ومراجعين به منظور ترغيب آنان به مشاركت هر چه موثرتر در بهبود جريان امور

- تهيه نشريات تبلبغاتي وبولتن هاي داخلي.

- دريافت عرايض و شكايات و ارجاع آن به واحد هاي مربوطه

ـ ارايه نظرات مشورتي به رياست مركز در زمينه چگونگي انعكاس اقدامات و فعاليت هاي مركز به رسانه ها و مردم .

ـ مديريت و برنامه ريزي سمينارها، همايش ها ومراسم گراميداشت ايام مختلف و مناسبتهاي ويژه .

ـ ارايه گزارش عملكرد از فعاليت هاي روابط عمومي به مقام ما فوق .

ارتباطات رسانه اي

ـ تهيه و تدوين اخبار ، صدور بيانيه ها ، اطلاعيه ها ، آگهي ها و تهيه پاسخ لازم در موارد ضروري جهت انعكاس در رسانه هاي جمعي و مطبوعات .

ـ برنامه ريزي ، تدوين و هماهنگي برنامه هاي مصاحبه مديران مركزبا رسانه هاي گروهي متناسب با اولويتهاي و نياز افكار عمومي .

ـ نظر سنجي از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعاليت هاي مركز.

ـ اقدام در راستاي تنوير افكار عمومي از طريق اطلاع رساني ، ارسا ل جوابيه ، اصلاحيه و تكذيبيه به مطا لب مطروحه در رسانه هاي جمعي .

ـ ارائه راهكار مناسب براي اجرا و تقويت ارتباط الكترونيكي و بهره گيري بيشتر از سايت مركز در زمينه ارتباط و انتقال پيام به مخاطبان .

ـ ايجاد هماهنگي هاي لازم بين ساير بخشها و قسمت هاي درون سازماني و برون سازماني براي استقبال ، پذيرايي و انجام بازديدهاي رسمي و غيررسمي ، جلسات و بدرقه ميهمانان داخلي و خارجي

- اداره واحد سمعي و بصري

ـ تهيه تقويم روزهاي تشريفاتي درطول سا ل و انجام امور مربوطه.

تبليغات و انتشارات و امور داخلي

- تهيه وتدوين برنامه سالانه فعاليتهاي روابط عمومي

- هماهنگي انجام امور خطاطي ،طراحي ونقاشي وتهيه تراكت، پلاكارد ، بروشور

- تهيه پيام هاي تبريك ،انتصاب وتقدير براي كاركنان و مسئولان ونيز تهيه هدايا با مناسبت هاي مختلف جهت توزيع در مسابقات ، اعياد ومناسبت هاي مذهبي

- برگزاري نمايشگاه دستاورد ها و موفقيتهاي مركزو همكاري در برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري

- تهيه پيام هاي تبريك ،انتصاب وتقدير براي كاركنان و مسئولان ونيز تهيه هدايا با مناسبت هاي مختلف جهت توزيع در مسابقات ، اعياد ومناسبت هاي مذهبي

- پيگيري ومجري كليه بخشنامه هاي مربوط به روابط عمومي

ـ انجام و پيگيري ساير وظايف محوله از سوي رئيس محترم مركز.
 
 
 
 
1394/08/06
Powered by DorsaPortal