شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفي

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

وحید نفیسی

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

107

1399/08/24
Powered by DorsaPortal