شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
br ENGLISH
شرح وظايف


شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت و درمان

 

مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان

ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای اداری شهرستان

ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی وغیره

اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه استان

همکاری با واحد تشکیلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف کارمندان و بهبود روشهای اداری.

بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان واجرای برنامه های مربوط از طریق مرکز بهداشت استان

نظارت در تامین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت بر تولیدکنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی

نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی روستایی و واحدهای آزمایشگاه و پرستاری و درمانی و تامین نیازهای آنها

نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان

همکاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندی های بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس

پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی

تشکیل جلسات مختلف در طول سال با مسئولین واحد ها و کارشناسان و کاردانها جهت رفع مشکلات

نظارت بر امور اداری و مالی از قبیل کارگزینی ‏، دبیرخانه ،بایگانی خدمات و نگهداری اموال وانبار

مسئول حفظ وحراست از ساختمانهای شبکه از نظر امنیتی ، سرقت ، آتش سوزی و غیره

سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمارهای عادی و فوری و ارسال آنها به دانشگاه

نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس 115 مربوطه

1399/08/24
Powered by DorsaPortal