شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
معرفي مديريت

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس(داخلی)

عکس

دکتر محسن نبی زاده

ریاست شبکه بهداشت و درمان

دکترای پزشکی

121

 
 

 

 
 
 
 
 
 

سوابق خدمتی و اجرایی :

ردیف

عنوان

منطقه

سال

1

مسئول مرکز بهداشتی درمانی

باقرتنگه بابلسر

1378-1377

2

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

شهر کله بست (هادی شهر) بابلسر

1384-1380

3

کارشناس مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان

شهرستان بابلسر

1386-1384

4

رئیس نظام پزشکی تا کنون (سه دوره متوالی )

شهرستان بابلسر

1384 تا کنون

5

معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان

شهرستان بابلسر

1388-1387

6

معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان

شهرستان بابلسر

1391-13889

7

معاون درمان شبکه بهداشت ودرمان

شهرستان بابلسر

1392 به مدت شش ماه

8

مدیر شبکه بهداشت و درمان

شهرستان بابلسر

آذر 1392 تا کنون


1399/08/24
Powered by DorsaPortal