شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
br ENGLISH
تصاویر مراسم گشایش دو خانه بهداشت در هفته دولت 7-6-91
 

تصاویر مراسم افتتاح و بهره برداری خانه های بهداشت " رودبست " و "یورمحله بابل پشت"

07/شهریور/91

 
 
تصاویرخانه بهداشت رودبست
 
 
تصویری از خانه بهداشت رودبست در مرحله ساخت
 
 

 
 
تصاویری از خانه بهداشت رودبست در مرحله افتتاح و بهره برداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصاویرخانه بهداشت یورمحله بابل پشت
 
 
 
تصویری از خانه بهداشت یورمحله بابل پشت در مرحله ساخت
 
 
 
 
تصاویری ازمراسم افتتاح و بهره برداری از خانه بهداشت یورمحله بابل پشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    تهیه و تنطیم :

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر

1394/08/06
Powered by DorsaPortal