Skip to content

مرکز تصویربرداری پزشکی در بابلسر

بازدید آیت الله لایینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران با همراهی دکتر باقرزاده نماینده مردم بابلسر وفریدونکنار در مجلس، دکتر مهدی باقری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولان شهری و استانی از مرکز جامع پزشکی دکتر قادسی در بابلسر

بازدید آیت الله لایینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران با همراهی دکتر باقرزاده نماینده  مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس، دکتر مهدی باقری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولان شهری و استانی  از مرکز جامع پزشکی دکتر قادسی در بابلسر

 

 

مرکز تصویربرداری پزشکی

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، آیت الله لایینی  نماینده ولی فقیه در استان مازندران با همراهی دکتر باقرزاده نماینده  مردم بابلسر وفریدونکنار در مجلس، دکتر مهدی باقری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسئولان شهری و استانی  از مرکز جامع پزشکی دکتر قادسی بازدید کردند .

 

          روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر