Skip to content

با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر صورت پذیرفت :

جلسه ستاد بحران استان

با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر صورت پذیرفت :

 

جلسه ستاد بحران استان به صورت ویدئو کنفرانس و متناظر شهرستانی  به ریاست فرماندار

 

به گزارش روابط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، جلسه ویدئو کنفرانس ستاد بحران استان و متناظر شهرستانی به ریاست مجتبی قلی پور فرماندار و  با حضور دکتر باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان و سایر مدیران دستگاهای مربوطه در سالن همایش فرمانداری شهرستان بابلسر برگزار شد.

در این جلسه به دستور فرماندار مقرر گردید مدیران ادارات تذکرات لازم درمدیریت  مصرف برق در محل کار و صرفه جویی را به کارمندان، متذکر شوند .

در پایان نیز مدیران دستگاه ها خلاصه ای از عملکرد خود در رابطه با مدیریت بحران اداره مربطه خود، به فرماندار گزارش دادند.

 

 

 

روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر