Skip to content

هدایای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر به دانش آموزان رسید

تقدیم وسایل کمک آموزشی و هدایا

هدایای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر به دانش آموزان رسید

 

تقدیم وسایل کمک آموزشی و هدایا

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر ؛ به همت نیکوکاران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درراستای افزایش سواد سلامت، هدایایی به دانش اموزان مدارس اهدا گردید .این هدایا که در راستای تداوم لبخند آینده‌سازان ایران اسلامی تهیه شده بود، طی آیینی به دانش آموزان تعدادی از  مدارس شهرستان بابلسر تقدیم گردید.

دکتر مهدی باقری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر در این مراسم اظهار داشت: ما باید فرهنگ کمک به همنوع و نیکوکاری را در جامعه بالاخص جهت دانش اموزی بیش از پیش ترویج دهیم تا علاوه بر خوشحالی آنها، در راستای انتقال آموزه های بهداشتی نیز موثر می باشد.

این هدایا با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان به دانش اموزان تقدیم گردید.

 

روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر