Skip to content

با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان صورت پذیرفت

جلسه شورای توسعه ورزش همگانی شهرستان بابلسر

با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان صورت پذیرفت

 

جلسه  شورای توسعه ورزش همگانی شهرستان بابلسر

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر، اولین جلسه شورای توسعه ورزش همگانی 1403 به ریاست آقای مجتبی قلی پور فرماندار محترم و با حضور دکتر مهدی باقری مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان، ریاست اداره ورزش و جوانان و سایر اعضای ستاد شورای توسعه ورزش همگانی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بابلسر برگزار شد.

 

 

روابط عمومی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر