شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
br ENGLISH
بازديد نماينده مجلس شوراي اسلامي بابلسر و فريدونكنار و رياست دانشگاه علوم پزشكي مازندران از كلنيك ويژه شهرستان بابلسر بازديد نماينده مجلس شوراي اسلامي بابلسر و فريدونكنار و رياست دانشگاه علوم پزشكي مازندران از كلنيك ويژه شهرستان بابلسر
بازديد نماينده مجلس شوراي اسلامي بابلسر و فريدونكنار و رياست دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيئت همراه از كلنيك ويژه شهرستان بابلسر بازديد نموده اند
1396/10/30
نشست مشترك رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با نماينده مردم بابلسر و فريدونكنار در مجلس و فرماندار بابلسر در شبكه بهداشت و درمان بابلسر نشست مشترك رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با نماينده مردم بابلسر و فريدونكنار در مجلس و فرماندار بابلسر در شبكه بهداشت و درمان بابلسر
نشست مشترك رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با نماينده مردم بابلسر و فريدونكنار در مجلس در شبكه بهداشت و درمان بابلسر برگزار گرديد.
1396/10/30
بازديد از روند اجراي نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي در شهرستان بابلسر بازديد از روند اجراي نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي در شهرستان بابلسر
مهندس جهانگرد معاون وزير ارتباطات از روند اجراي نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيكي شهرستان بابلسر بازديد به عمل آورده است
1396/10/27
شبكه بهداشت و درمان بابلسر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal